Virksomheten

Bli med i Stavern historielag!

Gjennom arbeid i et historielag blir du kjent med lokalsamfunnet ditt.
Vi i Stavern historielag ønsker å ta vare på historien til Stavern, Fredriksvern og omegn.
Denne kunnskapen ønsker vi å bringe videre til kommende generasjoner.
Gjennom kunnskap om fortiden vil vi bedre kunne ta vare på alt det
verdifulle vi har i Stavern.

Til dette arbeidet trenger vi stadig flere interesserte mennesker som
vil bidra. Det gjelder både yngre og eldre oppvokste og innflyttede
staveringer. I historielaget er det oppgaver av varierende slag så du
vil sikkert finne noe du føler er meningsfylt og av verdi å arbeide med.
Her treffer du nye venner og likesinnede. Arbeid i grupper for en ideell
sak knytter deg sterkere til stedet og du får større tilhørighet til den
perlen Stavern er.


Formål

  • Å oppspore og katalogisere fornminner, historiske data og muntlige tradisjoner fra Stavern og Fredriksvern for utgivelse av skrifter og publikasjoner.
  • Å oppspore, katalogisere og erverve bruksgjenstander, malerier,
    tegninger, fotos, bøker, hefter, osv som har tilknytning til Stavern og Fredriksvern.
  • Å arbeide for opprettelse av lokalt museum og utstillingslokaler.
  • Å påvirke offentlige myndigheter og eiere av private eiendommer til å bevare stedets egenart og ivareta bevaringsverdige bygninger.

VGS aktiviteter inndelt i grupper

Fotogruppa er ledet av Hans Christian Hansen og har permanent utstilling i Kadettbrakka på Verftet. Fotogruppa har åpent tirsdag 18:30- 20:00 Vi tar gjerne i mot fotos og gjenstander. Bilder / dokumenter kan skannes. Redaksjonsgruppa Odd Hjorth-Sørensen er redaktør og lager medlemsbladet SIGNALEN. Bidragsytere i bladet er: Rune Sørlie. Arkivgruppa server bladet med gamle avisutklipp og bilder. Historielaget trykker medlemsbladet selv.

Webredaktør for nettsiden stavenhistorie.no er Tore Jørgen Løwe. Stavern historielag har også FaceBookside med egen gruppe kalt «Levende stavernshistorie» Ta gjerne kontakt med oss i redaksjonsgruppa.

Slektsforskningsgruppa arbeider kontinuerlig med tilføyelser og henter b.l. data fra Digitalarkivet og gravminnesidene til DIS Norge. 
Slektsforskningsgruppa har åpent første tirsdag i måneden 18.30 – 20.00 i 
2. etasje i Storgaten 27.
Alle er velkomne til en slektsprat eller for hjelp til å søke etter familie.
I juli ingen åpningstid.

Styrets sammensetning etter valg 2019

Funksjon Navn Mobil tlf
Leder Hans Christian Hansen 482 68 290
Kasserer Reidar Johansen 917 44 382
Sekretær Rune Sørlie 900 19 145
Styremedlem Waldemar Inderøy 481 01 006
Styremedlem Grethe Strand Hansen 452 46 427
Varamedlem Ole Riksfjord 916 41 660
Varamedlem Tor Kristen Enger 907 28 206

Medlemskap

Stavern H
istorielag har rundt 250 medlemmer. Vi har 600 følgere på FaceBooksidene våre.
Du er velkommen til å være med å bevare Staverns historie og særpreg.
Som medlemmer opptas enkeltpersoner, familier, institusjoner og bedrifter.

Som medlem mottar du medlemsbladet Signalen 4 ganger i året.
Medlemskontingent kr 250,- kan i
nnbetales til konto 2551.07.04706

Lokaler: Historielaget har lokaler i 1., 2. 3. etg., Storgaten 27, Stavern og i Gamle Biblioteket, Barakke 10.
Møteprogram: Årsmøte i april, mimrekvelder, medlemsmøter, bildekvelder, boksalg og arrangementer.

Du kan melde deg på ved å kontakte oss på telefon eller på e-post post@stavernhistorie.no
Mer informasjon for påmelding her.