Slektsforskning

Forskning på stavernslekter:

Slektsforskningsgruppa i VGS har lagt boken ”Stavernslekter” av Helene Dahl på data. VGS fikk overlatt restopplaget av boken og det som var av skrevet materiale av Helene Dahl før hun gikk bort.
Siste revisjon som Helene Dahl utførte var i 1990 og det ble lagt inn rettelser og tilføyelser i siste utgaven av boken. 2 utgave.
Gruppa har oppdatert opplysninger i boken ettersom det nå er lettere å søke i Digitalarkivet og gravminnesidene til DIS Norge.
Det er supplert med flere familier som ikke er tatt med i boken.
Det arbeides kontinuerlig med tilføyelser og oppdateringer.
Dataene er foreløpig ikke tilgjengelig på nettet.

Om du ønsker kan vi sende de opplysningene du trenger på e-post eller post . Vi benytter programmet Brothers Keeper i vårt arbeid.
Har du opplysninger om stavernslekter eller er du på ”jakt” etter dine forfedre eller har opplysninger om dine etterkommere, ta kontakt med slektsforskningsgruppa.

Slektsforskningsgruppa har åpent første tirsdag i måneden 18.30 – 20.00 i
2. etasje i Storgaten 27. Alle er velkomne til en slektsprat eller for hjelp til å søke etter familie. I juli ingen
 åpningstid.

post@stavernhistorie.no