Signalen – Klaffetelegrafen

Den Optiske Telegraf – Signalsystemet

Ants Lepson’s pennetegning (feb. ’95).
Det fryktede «signal no. 4» blir heist på signalstasjonen.

Kaptein Ohlsens optiske telegraf

autorisert 31. januar 1809 av prins Kristian August.

Disse telegrafene kom som erstatning for de tidligere brukte flaggsystemer. Våren 1809 ble linjene østafjellssatt i stand, nordafjells våren 1809 og vestafjells våren 1810. Samtidig ble linjene på noen steder lagt om, fordi klaffene med hav eller luft som bakgrunn da var tydeligst å lese. Det ble på de mest brukte linjene satt opp to master på hver stasjon, dette for å sende meldingene like raskt begge veier.

Ohlsen hadde ikke ment at det skulle brukes kodebok, men den ble likevel beholdt fordi betjeningen hadde lært dette systemet. Signalboken for flaggsignalene ble tilpasset den nye telegrafen ved at de forskjellige klaffene i øvre og nedre stilling angav hvert sitt talltegn. Ved å summere talltegnene på klaffene som ble benyttet, fikk en fram signalets nummer i kodeboken.

Hentet fra: Den Optiske Telegraf

Klaffetelegrafen i Stavern ble pusset opp i juni 2008