Sigholt i Fotoutstillingen

Sigholts historie presentert i fotoutstillingen

Fotoutstillingen 2009 i Kadettbrakka, Stavern, markerte 160 år siden Johan Georg Sigholts død. Utstillingen forteller historien om den tragiske hendelsen.

Johan Georg Sigholt
født 5. oktober 1804 – død 9. november 1849

En gravstøtte forteller
På kirkegården ved Fredriksvern kirke står en bauta med en kryptisk inskripsjon på baksiden: ” Forstøtt af Menneskene tyede du til din Guud, der motager dig i sin Barmhjærtighed”

Baksnakk og misunnelse fra våpenbrødre ved marinebasen i Fredriksvern var noen av årsakene til rettssaker som resulterte i at den unge Kapteinløytnant J.G. Sigholt valgte å avslutte sitt eget liv med et pistolskudd klokken halv fire om morgenen den 9. november 1849. ”Høiesterett har dømt ham, men Folket frikjente ham”, skrev Jarlsberg og Laurvigs Amtstidene da nyheten ble kjent.

Historielagets fotogruppe har i forbindelse med utstillingen laget et hefte som gir et bilde av bakgrunnen for denne hendelsen, setter den i et historisk perspektiv og forteller hvordan den har satt sitt preg på litteraturen. Last ned heftet

Fotoutstilling i Kadettbrakka.
Sigholt familiemedlemmer sammen med
VGS representanter.Foto: Torill Aagot Halvorsen