Prisutdelinger

Stavern historielag (Venner av gamle Stavern) innstiftet for flere år siden to priser: Kulturprisen og Bevaringsprisen for restaurering av gamle bygninger.

Kulturprisen 2012 ble overrakt Stavern mannskor, ved deres leder Alf Bjarne Thomassen. Koret ble stiftet i 1947, med Håkon Raugland som drivende kraft og inspirator. Har var korets dirigent i mange år.

Som slagord står ofte i annonser for konserter og sangkvelder: Koret som samler fulle hus. En verdig representant som kulturbærer på sangens vinger. Flere av korets medlemmer var tilstede på årsmøtet, og prisen vakte stor begeistring.

Bevaringsprisen 2012 ble tildelt eiendommen Torsrødveien 10, kalt Landli, kjent som tidligere Vognmann Ole Andersens bolig.

Bygningen ble satt opp i 1836, og viser empirstilen, en etasjes hus med halvvalmet tak, lektepanel og tofags vinduer med 3 ruter i hvert fag. Det er karakteristisk for perioden 1830 – 1840 åra. Den ligger i et svært verneverdig område i Stavern, Fjerdingen.

Beboerne i dag er Arne Carlstedt Midtbø, Øistein Midtbø og Gro Friholm. Huset er nå restaurert, og bygningens særpreg og det opprinnelige er godt bevart.

Ett av temaene på Mimrekveldene i vinter var Fredningsbestemmelser og restauring av gamle bygg som ble forelest av Riksantikvaren og byggesjef Jan Bergan i Larvik kommune. Samlingen i mars gikk på ordensmakta i Norge og politiets oppgaver, med besøk fra Politihøyskolen i Stavern. Andre temaer på mimrekveldene har vært: Stavern brannvesen, Agnes Fabrikker.

Referent: Nils Melau