image

Stavern Historielag (tidligere Venner av Gamle Stavern (VGS) tar vare på historien til Stavern, Fredriksvern og omegn

image

 


Blokkhusene

Blokkhus - en bygning oppført av tømmer, stein eller betong, innrettet til forsvar (Norsk ordbok).
Logoen i Venner av Gamle Stavern er et blokkhus.

De to stabburslignende blokkhusene er kanskje de mest typiske Stavern-symboler vi har, der de kneiser å på hver sin kolle over vestre del av byen. De ble bygd 1788-90, som kombinerte utkikksposter og skytestillinger, og som ledd i et forsvarsanlegg rundt Fredriksvern og Stavern.

Opprinnelig var det tre blokkhus, men det søndre, som sto på Kakenfjellet, er borte. De ble bygd i solid tømmer, og med utstikkende 2. etasje for at en skulle kunne skyte rett ned i tilfelle stormangrep.

Mellom de tre blokkhusene, og ned til sjøen i nord og sør, gikk det doble palisader, bestående av tette rekker av spisse tømmerstokker. Ved Larviksveien, Brunlaveien og Helgeroaveien var det solide porter. Siden palisadene gikk utenfor det meste av den sivile bebyggelsen, framsto Stavern som en regulær festningsby..

I grove trekk startet palisaderekka ved Losen, gikk opp Ligangen og opp til nordre blokkhus, herfra i rett linje til midtre (nå sørligste) blokkhus, så gjennom øvre leir til det blokkhuset som sto på Kakenfjellet og som nå er borte, og derfra sør for krutthuset til sjøen i øst.

Denne ytre befestningen kom aldri til å spille noen rolle, og allerede under den strenge vinteren 1800-1801 begynte Stavernsfolk å plukke av palisaden til ved. Derfor forfalt palisaden raskt. Noen rester fra palisadeanlegget er gjenreist i en privat hage ved oppgangen til det søndre blokkhuset. Denne ”prøven” står imidlertid ikke der palisaden gikk..

 

BLOKKHUSENE

Bygd 1788-90 som et ledd i den ytre befestningen rundt Fredriksvern Verft

Var kombinerte utkikksposter og skytestillinger

Opprinnelig tre blokkhus, med doble palisader mellom. To igjen i dag

Palisadene kom aldri til å spille noen rolle, og forfalt raskt


ADKOMST

Til det søndre (midtre) blokkhuset går en bratt sti, delvis med trapper, opp fra Helgeroaveien rett overfor Fredriksvern motorverksted.

Til det nordre blokkhuset går en bratt sti opp fra Kommandør Herbst gate.

 

KILDER

 Larvik A-Å  s  55 Nils Melau

 

 

   

Blokkhusene
Klaffetelegrafen-Signalen
Sigholt i Fotoutstillingen
Fotoalbum
Gamle bilder

Eksterne lenker:
iStavern.no
svenner.no 
paaneset.no

Foto: Torill Aagot Halvorsen

 

 

 


 

post@stavernhistorie.no Sist oppdatert 12.06.2018